Ở khu vực xung quanh đường Rừng Sác, xã Bình Khánh, cứ nơi nào treo bảng bán đất là cò đất xuất hiện.

About admin

Call Now Button